abtc.az

2019-cu ilin Təlim Proqramı elan olundu

Tarix : 12-12-2018

ABTC-nin 2019-cu ilidə keçirilməsi planlaşdırılan təlimlər bəlli oldu. 


ABTC-nin 2019-cu il üzrə Təlim Proqramını mövzu qrupları üzrə toplanmış təlim kursların cədvəli formasında diqqətinizə çatdırırıq.

Təlim Proqramı çərçivəsində təklif olunan kursların planlaşdırılan tarixləri, saatları və digər məlumatları saytımızda tapa bilərsiniz.


Korporativ idarəetmə və menecment üzrə təlimlər

►Korporativ idarəetmə

►Strateji idarəetmə

►Biznes proseslərin idarə edilməsi

►Layihələrin idarə edilməsi

►Biznes planlaşma

►Təchizat zəncirinin idarə edilməsi

►Менеджмент в стиле DISC

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə təlimlər

►İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

►İnsan resurslarının planlaşması və işəqəbul

►Hədəflərin idarə edilməsi. Qiymətləndirmə və motivasiya

►Vəzifə kateqoriyası (qradasiya) və baza əmək haqqı

►Uğurlu seçim: Müvəffəqiyyətli müsahibə texnikaları

►Talantların idarə edilməsi, ehtiyat kadr və karyera planlaması

►Təlimin idarə edilməsi

►Kargüzarlıq

►HR Məktəbi (sertifikasiya proqramı)

Risklərin idarə edilməsi üzrə təlimlər

►Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili

►Kredit risklərinin idarə edilməsi

►Likvidlik Riskinin Yaratdığı Faiz Riski, Gap və Durasiya Analizləri

►Açıq Valyuta Mövqeyi riski və Riskə Məruz Dəyər metodu

►Bazar riskləri: Faiz və valyuta risklərinin idarə edilməsi

►Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi

►Çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər

►Stres testləşmə və onun praktiki tədbiqi

►Risk Məktəbi (sertifikasiya proqramı)

Uçot və audit üzrə təlimlər

►Maliyyə planlaşması və büdcə

►Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

►COSO Daxili Nəzarət Modelinin praktiki tətbiqi

►CIA (Pt 1) Internal Audit’s Role in Governance, Risk and Control

►CIA (Pt 2) Internal Audit Practice

►Banklarda maliyyə nəzarəti

►Anbarın idarə edilməsi

►İdarəetmə uçotu (ACCA FMA/F2 imtahanına hazırlıq)

►Maliyyə uçotu (ACCA F3/FFA imtahanına hazırlıq)

►Mühasibat İşi (sertifikasiya proqramı)

Bank və sığorta işi üzrə təlimlər

►İpoteka kreditləşməsi (sertifikasiya proqramı)

►Kiçik və orta müəssisələrin kreditləşdirilməsi

►Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi

►Lizinq əməliyyatlarının idarə edilməsi

►Biznes kreditləşmə

►Kredit reytinqi

►Kredit skorinqi

►Kredit anderaytinqi

►Daşınmaz və daşınar əmlakın girov məqsədilə qiymətləndirilməsi

►Ümumi bank işi (sertifikasiya proqramı)

►Kredit mütəxəssisi (sertifikasiya proqramı)

►Ödəniş sistemləri ilə iş (SWIFT,AZIPS, XÖHKS, KÖMİS və s)

►Ödəniş kartları

►Hesabların açılması, aparılması və bağlanması

►Bank filialında satışın və müştəri xidmətinin təşkili

►Elektron bankçılıq (internet bankçılıq, mobil bankçılıq və s)

►Xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi (banklar üçün)

►Valyuta rejimi

►Nağd əməliyyatlar

►Nağdsız əməliyyatlar

►Bankın Filial Meneceri (sertifikasiya proqramı)

►Bankın müştəri xidməti mütəxəssisi (sertifikasiya proqramı)

Marketinq və satış üzrə təlimlər

►Marketinq və satış

►Müştəri xidmətləri və satış texnikaları

►Müştərilərin qorunub, saxlanması yolları

►Böhran zamanı marketinq

►Satışın təşviqi, reklam və ictimai əlaqələr

►Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi (CRM)

►Telefonla satış

Yumşaq vərdişlər üzrə təlimlər

►Liderlik

►Biznes ünsiyyət və danışıqaparma vərdişləri

►Təqdimat vərdişləri

►Komandanın effektiv idarə edilməsi

İT və ofis proqramları üzrə təlimlər

►İnformasiya texnologiyalarının idarə edilməsi

►Məlumat təhlükəsizliyinin təşkili

►İT audit

►Microsoft Excel istifadəçilər üçün (başlanğıc səviyyə)

►Microsoft Excel istifadəçilər üçün (orta səviyyə)

►Microsoft Excel istifadəçilər üçün (qabaqcıl səviyyə)

Qanunvericilik üzrə təlimlər

►Vergi qanunvericiliyi

►Əmək qanunvericiliyi

►Mülki qanunvericilik

Digər biznes təlimlər

►Mühafizə işinin əsasları (sertifikasiya proqramı)

 

Top