Təlimçi

Təhsili:
 • 1996 – 2000, Egey Universiteti, Elm Fakultəsi, Riyaziyyat Bölməsi  Tətbiqi Riyaziyyat Programı, İzmir / Türkiyə
 • 2000 – 2002, Ankara Universiteti, Təbiət Elmləri İnstitutu  Riyaziyyat Bölməsi, Tətbiqi Riyaziyyat Şöbəsi, Ankara / Türkiyə
 • 2002 – 2005, Ankara Universiteti, Təbiət Elmləri İnstitutu  Riyaziyyat Bölməsi, Tətbiqi Riyaziyyat Şöbəsi, Ankara / Türkiyə
 • 2018, Capital Market & Financial Instruments Certificate International Capital Market Association (ICMA)
İş təcrübəsi:
 • 2007-2008: Yapı Kredi Bank, Kreditlərin Təhlili Departamenti, Mütəxəssis
 • 2008-2009: Yapı Kredi Bank, Fondların İdarə Edilməsi Departamenti, Mütəxəssis
 • 2008-2009: Yapı Kredi İnvest, Qiymətli Kağızlar üzrə Broker və Diler
 • 2009-2012: Turan Bank, Birja Əməliyyatları Şöbəsi, Müdir
 • 2012-2014: Turan Bank, Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti, Direktor
 • 2014-2016: Rabitəbank, Risklərin İdarə Edilməsi Bloku üzrə Baş Direktor
 • 2016-2017:- Rabitəbank, İdarə Heyəti Sədrinin Müavini
 • 2017-2018: AFB Bank, İdarə Heyəti Sədrinin Birinci Müavini
 • 2018-2019-cu illər: AFB Bank, İdarə Heyətinin Sədri v.i.e.
 • 2018-ci ildən indiyədək: Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin təlimçisi
Digər nailiyyətlər:
 • Şimali Atlantik Antlaşma Konseyi (NATO), Elm Adamı Dəstəkləmə Bölməsi, Təkrar İnteqrasiya Qrantı, 2006 – 2009 / 36 ay
 • Egey Universiteti, Elm Fakultəsi, Riyaziyyat Bölməsi, Bölmə İkincisi, 2000
 • 2 ədəd dissertasiya işi
 • 15 ədəd elmi məqalə
Üzvlük:
 • Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin Üzvü, ABŞ, 2011-dən etibarən.
 • “Dünyada Kim Kimdir” kitabına daxil edilmişdir, ABŞ, 2010-dan etibarən
Apardığı təlimlər:

Valyuta, Faiz, Likvidlik və Kredit Risklərinin İdarə Olunması, Xəzinədarlıq, Qiymətli kağızlar, Maliyyə alətləri, Törəmə əməliyyatlar, Kredit təhlili, Maliyyə analizi, Maliyyə Riyaziyyatı, Akkreditiv və Qarantiyalar, Faktorinq və Forfeytinq, Maliyyə risklərinin idarə edilməsi, Fondların İdarə Edilməsi, Kreditlərin İdarə Edilməsi, Biznesin İdarə Edilməsi

Top