Daxili Audit Departamentində Şöbə Müdiri

Təlimçi | Məsləhətçi

Təhsili:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Əmtəəşünaslıq Fakultəsi, Əmtəəşünas ixtisası, 2002-ci il

İş təcrübəsi:
  • 2004-cü ildə istehsal müəssisəsində əmtəəşünas
  • 2007-2014-cü illər “Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankı QSC" ( “AccessBank QSC” ) xəzinədar, daha sonra baş xəzinadar
  • 2014-cü ildə  AccessBank QSC Daxili Audit Departamenti, Daxili Auditor
  • 2016-cı ildə  AccessBank QSC Daxili Audit Departamenti, Baş Daxili Auditor
  • 2017-ci il Fevral ayından etibarən “Bank Respublika ASC”-nin Daxili Audit Departamentində Şöbə Müdiri 
  • Cari olaraq “Bank Respublika ASC”-nin Daxili Audit Departamentinin Direktor Müavini
  • 2017-ci ildən Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzində müxtəlif mövzular üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərir.
Xüsusi nailiyyətləri:
  • ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) tərəfindən onlayn qaydada təşkil olunan “Internal Control for Fraud Prevention” təlimi və “AccessHolding” tərəfindən “Three Lines of Defense” və digər mövzular üzrə Almaniyanın Berlin şəhərində təşkil olunan seminarlarda iştirak etmişdir.
  • 2015-ci ildə CIA (Certified Internal Auditor) sertifikasiya proqramı üzrə qeydiyyatdan keçmiş, CIA sertifikatı üzrə üç imtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş və bununla 2018-ci ildə “CIA (Certified Internal Auditor)” adını qazanmışdır. 
  • 2018-ci ilin əvvəlində Əziz Fətəliyev Daxili Auditorların İnstitutun yerli bölməsinin yenidən təşkil olunması üzrə təşəbbüskarı olmuşdur. 2018-ci ilin üçüncü rübündə “DAİ-Azərbaycan” “Formalaşmada olan Bölmə” statusunu qazanmışdır. 2018-ci ilin Sentyabr ayından “DAİ-Azərbaycan Formalaşmada olan Bölmə”-sinin Prezidenti vəzifəsində çalışır.
Aparılan təlim mövzuları:

 COSO Daxili Nəzarət Modelinin praktiki tətbiqi, Daxili auditin idarəetmə, risk və nəzarətdə rolu (CIA, Pt 1 imtahanına hazırlıq), Bankın Daxili Auditoru, Internal Audit Practice (CIA, Pt 2)

Top